dziedzictwo kulturalne podkarpacia

Dlaczego dziedzictwo kulturalne jest ważne dla Podkarpacia?

Autor ŁukaszW

Doskonałymi ambasadorami Podkarpacia mogą być członkowie Europejskiej sieci regionalnego dziedzictwa kulturalnego. Ich aktywne uczestnictwo powinno dotyczyć rozwoju rynku, a także promowania wartości oraz dziedzictwa kulturalnego Podkarpacia. Niezwykle ważna jest również współpraca członków, która może odbywać się na bazie spotkań w lokalnych grupach działania. Pomaga to integrować oraz wzmacniać przynależność do wspólnoty, wypracować skuteczną komunikację w zakresie budowania świadomości dziedzictwa kulturalnego Podkarpacia, a także oferować turystom oraz konsumentom ofertę kulturalną. Niezwykle ważne są także działania w internecie, aby w ten sposób wzmacniać świadomości użytkowników na temat niezwykłości kultury podkarpackiej.

  • Jakie są najważniejsze zabytki kulturalne Podkarpacia?

Do najważniejszych zabytków kulturalnych Podkarpacia zalicza się zamki, dworki, pałace, obiekty sakralne, miasto Przemyśl, Karpacką Troję w Trzcinicy. Dziedzictwo kulturalne Podkarpacia to przede wszystkim pałac w Przecławiu, który umieszczony jest na wzgórzu. Istnienie osady datuje się już na 12 wiek. Wyróżnia się również zamek w Baranowie Sandomierskim, który jest jednym z najbardziej cennych zabytków architektury renesansowej w całej Polsce. Nazywane jest często małym Wawelem. Powstał pod koniec XVI wieku na rzucie prostokąta wraz z czterema basztami na na różach. Pośrodku elewacji frontowej istnieje prostokątna wieża. Obecnie w Zamku znajduje się muzeum, restauracja i hotel. Na Podkarpaciu warto zwiedzić także Bazylikę pod wezwaniem Ducha Świętego w Przeworsku. Jest ona z 15 wieku. Jej najcenniejszym miejscem jest ołtarz, który wypełniony jest sakralnymi arcydziełami. Z kolei zespół pałacowo-zamkowy w Łańcucie to jedna z najpiękniejszych i największych rezydencji na terenie Polski. Zespół ten był siedzibą rodów Potockich oraz Lubomirskich. Zgromadzono tam bardzo wiele doskonałych dzieł sztuki oraz imponującą bibliotekę. Obecnie jest tam muzeum wraz z ekspozycją wnętrz mieszkalnych oraz gospodarczych, a także kolekcją konnych dworskich pojazdów.


23-08-22

mbl.sanok.pl © 2022